3. INTERNETOWY FESTIWAL PIOSENKI UZIEMIONEJ DOMÓWKA 2021

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
– Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego, Kielce, ul. Zamkowa 5

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI FESTIWALU:
19-21 kwietnia 2021r. – Profil Facebookowy organizatora

19 kwietnia godz. 21:00 – Przegląd Konkursowy + zaproszeni goście
20 kwietnia godz. 21:00 – Przegląd Konkursowy + zaproszeni goście
21 kwietnia godz. 21:00 – Ogłoszenie wyników, koncert laureatów i zaproszonych gości

3. ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH
1) Festiwal „DOMÓWKA” przeznaczony jest dla wykonawców powyżej 16 roku życia. Do przeglądu będą przyjmowane piosenki, które zostały nagrane specjalnie na to wydarzenie w warunkach domowych bez korzystania z playbacków i pół-playbacków. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową: https://domowka.liveu.pl/ :
• Wypełnić „Kartę zgłoszenia”
• Załączyć konkursowe video
• Załączyć własne zdjęcie
2) Zgłoszenia przyjmowane są od 15.03.2021 od godziny 10:00 do 31.03.2021 r., do godziny 23:59.

4. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY
• Organizatorzy powołują Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przesłanych nagrań video i dopuści nagrania do Festiwalu.
• Organizatorzy powołują profesjonalne Jury, które oceni wykonawców pod kątem doboru repertuaru (szczególnie preferowana twórczość własna i premierowa), profesjonalizmu, brzmienia i ogólnego poziomu artystycznego i wyda werdykt.
• Publiczność w drodze głosowania wybierze swoich laureatów.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W koncertach konkursowych wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani do przeglądu przez Komisję Kwalifikacyjną organizatora.
• Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów video. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane na stronie internetowej organizatora i na profilu Fb.
• Przesłane nagrania mają być dokonane specjalnie na Festiwal DOMÓWKA w warunkach domowych (nie dopuszcza się pół-playbacków i playbacków).
• Czas nagrania nie może przekraczać 4 minut.
• Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji przesłanych materiałów podczas trwania Festiwalu, podczas jego promocji i po zakończeniu.
• Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:
– utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,
– rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i Internecie, publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp. wyłącznie do celów promocyjnych imprez realizowanych przez Organizatorów.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. Materiał audiowizualny nagrany podczas koncertów jest wyłączną własnością organizatorów.